Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Datum19-02-2008
Aflevering2
RubriekArtikelen
TitelKlachtplicht en bewijslast
CiteertitelNTBR 2008, 11, p. 94
SamenvattingDe klachtplicht van art. 6:89 en art. 7:23 BW is 'in'. Het lijkt wel of de praktijk het grote belang van beide bepalingen eerst onlangs heeft ontdekt. De Hoge Raad zorgt op diverse punten voor een afbakening. Het niet protesteren tegen een onjuiste factuur valt niet onder de klachtplicht. De rechter mag niet ambtshalve tot de conclusie komen dat de koper - ik houd het gemakshalve op die aanduiding en bedoel daarmee tegelijk iedere andere schuldeiser in de zin van art. 6:89 BW - zijn klachtplicht heeft verzaakt. [...] In deze bijdrage wil ik op een nog onbesliste vraag de aandacht vestigen: op wie van partijen rust de bewijslast indien de verkoper aanvoert dat niet tijdig is geprotesteerd, maar de koper beweert dat hij dat wel heeft gedaan?
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina94-97
Artikel aanvragenVia Praktizijn