Bedrijfsjuridische Berichten

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftBedrijfsjuridische Berichten
Datum27-02-2008
Aflevering5
RubriekAansprakelijkheidsrecht
TitelHoge Raad, 13-07-2007, C05/232HR (met noot)
CiteertitelBb 2008, 14
SamenvattingFormele rechtskracht, en de betekenis van bestemmingsplanvoorschriften.
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid. Toegewezen schadevordering van Gasunie tegen een gemeente tot vergoeding van haar kosten tot verlegging van een aardgastransportleiding vanwege een schuur die de perceelseigenaar daarop had gebouwd op grond van een in strijd met het bestemmingsplan verleende bouwvergunning; uitzondering op de formele rechtskracht; relativiteitsvereiste van art. 6:163 BW, afgeleid belang; eigen schuld en schadebeperkingsplicht.
AnnotatorJ.J. Hoekstra
Pagina51-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ1598