Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen

UitgeverReed Business Information
TijdschriftTender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen
Datum04-03-2008
Aflevering2
TitelRechtsverwerking in aanbestedingsprocedures
SamenvattingHet aanbestedingsrecht staat onverminderd in de belangstelling. Nog altijd is sprake van een toename in het aantal aanbestedingsgeschillen. Inzet van deze geschillen is veelal de gehanteerde selectie- en gunningsystematiek en, meer in het bijzonder, beweerde onduidelijkheden daarin. oorspronkelijk werd veelal tot uitgangspunt genomen dat de aanbestedende dienst verantwoordelijk is voor het aanbestedingsdocument en - daarmee - ook voor daarin voorkomende onduidelijkheden. Het moment waarop de inschrijver zijn bezwaren naar voren bracht, werd kennelijk niet als relevante factor onderkend.
Auteur(s)P.F.C. Heemskerk , E.L. Zwiers
Pagina5-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn