Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum19-03-2008
Aflevering3
RubriekEuropees internationaal privaatrecht
TitelHet Hof van Justitie als steun en toeverlaat in tijden van Europeanisatie van het IPR? Mogelijkheden tot aanspreken van een Europese echtscheidingsrechter na de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Sundelind Lopez (C-68/07)
CiteertitelNTER 2008, p. 84
SamenvattingIn de zaak Sundelind Lopez stelde de Zweedse cassatierechter aan het Hof van Justitie een prejudiciŽle vraag omtrent Verordening Brussel ll bis. Het Hof geeft het voor de hand liggende antwoord op de door de Zweedse rechter gestelde vraag: de bevoegdheidsregels inzake echtscheiding zoals opgenomen in Brussel ll bis zijn exclusief van aard. Interessant is wel dat het Hof in de beantwoording van de vraag aanneemt dat de bevoegdheidsregels inzake echtscheiding van Brussel ll bis ook toepasselijk kunnen zijn als de verweerder noch de nationaliteit van, noch gewone verblijfplaats in, een lidstaat heeft. In deze bijdrage worden de relevante artikelen van Brussel ll bis, zoals geÔnterpreteerd door het Hof, gesitueerd in het licht van de op komst zijnde wijzigingen aan Brussel ll bis - in de vorm van de zogeheten 'Rome lll'-verordening.

Hvj EG,29 november 2007, zaak C-68/07, Sundelind Lopez, n.n.g.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
Pagina84-96
Artikel aanvragenVia Praktizijn