Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum28-03-2008
Aflevering13 Recht en politiek
RubriekArtikelen
TitelPolitiek en mensenrechten
CiteertitelNJB 2008, 662
SamenvattingTussen recht en politiek kan soms spanning zitten. Dat doet zich voor meer uit recht gevolgen voortvloeien die de politiek - lees: de volksvertegenwoordiging - onwenselijk acht. In het traditionele systeem van de trias politica is dat geen probleem. De politiek - lees: de wetgever - kan het recht immers aanpassen. Doet de wetgever dat naar behoren, dan worden de ongewenst geachte gevolgen uit het recht tenietgedaan.
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina752-753
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (ru.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn