Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum11-04-2008
Aflevering15
RubriekWetenschap
TitelSchadecompensatie strafvorderlijk optreden. Goed gefundeerd of vooral praktisch benaderd?
CiteertitelNJB 2008, 745
SamenvattingDe twee wezenlijke keuzen in dit voorontwerp zijn onvoldoende gefundeerd. In de eerste plaats lijkt het streven naar één loket het allesbepalende criterium te zijn geweest, waarbij ongewenste bijeffecten op de koop toe worden genomen. De tweede belangrijke keuze betreft de uitbreiding van de aansprakelijkheid van de overheid op cruciale punten. Het gaat hierbij niet zozeer om de vergoedingsmogelijkheden ten aanzien van onschuldigen, maar van veroordeelden. Of daarvoor politiek draagvlak zal bestaan, valt te betwijfelen.
Auteur(s)W.H. van Boom , J.E. Hoitink , S.D. Lindenbergh , P.A.M. Mevis , L.J.J. Rogier
Pagina870-877
Artikel aanvragenVia Praktizijn