Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum09-04-2008
Aflevering4
RubriekArtikelen
TitelHet wetsvoorstel Wabo (deel 2); Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 29 november 2007 te Amersfoort
CiteertitelTBR 2008/66
SamenvattingHet wetsvoorstel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 11 december 2007 aanvaard door de Tweede Kamer en ingediend bij de Eerste Kamer. Op 8 februari 2008 heeft de projectmanager Omgevingsvergunning van het Ministerie van VROM een brief gestuurd naar 'de betrokkenen bij het Project Omgevingsvergunning'. Hierin heeft zij opgeroepen om binnen een termijn van twee weken te reageren op de inmiddels verschenen voorontwerp-teksten van de invoeringswet (in totaal gaat het in deze wet om circa 45 wetten). Dit verslag van de jaarvergadering 2007 van de Vereniging voor Bouwrecht is inmiddels ook aangeboden aan de projectgroep. Het is overigens nog steeds de ambitie van het ministerie om het complete voorstel voor de invoeringswet nog in het eerste kwartaal van 2008 in procedure te brengen ter voorbereiding van de advisering door de Raad van State.
Auteur(s)E. Alders , P.J.J. van Buuren , H. Ellerman , F.C.M.A. Michiels , A.G.A. Nijmeijer , F.A.H. Nuss , B. Rademaker , B.J. Schueler , J. Struiksma , J.M.H.F. Teunissen , J.A.M. van der Velden , H.J. de Vries
Pagina333-350
Artikel aanvragenVia Praktizijn