Jurisprudentie Milieurecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Milieurecht
Datum08-10-2004
Aflevering9
TitelHof van Justitie EG, 29-01-2004, C-209/02 (met noot)
CiteertitelJM, 2004, 111
SamenvattingOostenrijk. Speciale beschermingszone. Instandhouding natuurlijke habitats. Kwartelkoning. Uitbereiding golfterrein. Niet-nakoming. Implementeren richtlijn. Significante gevolgen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 29 januari 2004. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Oostenrijk. # Richtlijn 92/43/EEG - Niet-nakoming - Instandhouding van natuurlijke habitats - Wilde flora en fauna - Leefruimte van kwartelkoning - Speciale beschermingszone 'Worschacher Moos'. # Zaak C-209/02.
Annotator Douma
Pagina708-713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2004:61