Jurisprudentie Milieurecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Milieurecht
Datum08-10-2004
Aflevering9
TitelHof van Justitie EG, 07-09-2004, C-127/02 (met noot)
CiteertitelJM, 2004, 112
SamenvattingWaddenzee. PrejudiciŽle vraag. Natuurbescherming. Speciale beschermingszone. Voorzorgsbeginsel. Kokkelvisserij.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 7 september 2004. # Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels tegen Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Raad van State - Nederland. # Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna - Begrippen 'plan' of 'project' - Beoordeling van gevolgen van bepaalde plannen of projecten voor beschermd gebied. # Zaak C-127/02.
Annotator Douma
Pagina714-726
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2004:482