Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum29-04-2008
Aflevering4
RubriekArtikelen
TitelDe toepassing van artikel 6:13 Awb in het milieurecht. Van bedenkingen en beroepsgronden naar zienswijzen en besluitonderdelen
CiteertitelM en R 2008/4, nr.
SamenvattingArtikel 6:13 Awb (nieuw) heeft de functie overgenomen van artikel 20:6 Wm (oud). De wetgever heeft daarmee een wijziging beoogd. De nieuwe bepaling stelt kort en goed dat het indienen van bezwaar, administratief beroep of zienswijzen voorwaarde is voor het instellen van beroep op de rechter, tenzij een belanghebbende redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij niet eerder zijn bezwaren tegen het (voorgenomen) besluit kenbaar maakte. In deze bijdrage schetsen wij de implicaties van de wetswijziging per 1 juli 2005 aan de hand van de bedoeling van de wetgever, de uitwerking in de jurisprudentie en een toets aan het Europees recht.
Auteur(s)K.J. de Graaf , J.H. Jans
Pagina216-220
Artikel aanvragenVia Praktizijn