Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum09-06-2008
Aflevering6
RubriekArtikelen
TitelHoe nietig is een nietige koopovereenkomst? Een analyse van de rechtspraak over het niet voldoen aan het vormvoorschrift van artikel 7:2 BW
SamenvattingHet schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 lid 1 BW.
Door de enkele wilsovereenstemming tussen partijen komt de overeenkomst tot stand. Sinds 1 september 2003 geldt er echter voor een belangrijke groep overeenkomsten een uitzondering op deze hoofdregel van vormvrijheid. Artikel 7:2 lid 1 BW bepaalt immers dat de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak schriftelijk moet worden aangegaan. De wetgever beoogde met de invoering van de vormvereiste (mede) het belang van rechtszekerheid te dienen.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina519-528
Artikel aanvragenVia Praktizijn