Tijdschrift voor Omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum28-06-2008
Aflevering2
RubriekArtikelen
TitelDe reactieve aanwijzing in de Wet ruimtelijke ordening: ook bedoeld voor de handhaving van bestuurlijke afspraken? Enkele kanttekeningen bij een nieuw interventie-instrument.
CiteertitelTO 2008, nr. 2, p. 49
SamenvattingDe inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is nog slechts een kwestie van tijd. Op het tijdstip van afronding van deze bijdrage wordt ervan uitgegaan dat de Wro op 1 juli 2008 van kracht wordt. De Wro, het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het Invoeringsbesluit Wro zijn inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad. De behandeling van de Invoeringswet Wro (Invoeringswet) door de Eerste Kamer (EK) is afgerond. Gezien het grote belang voor de (rechts)praktijk, verbaast het niet dat over de Wro al vele publicaties zijn verschenen. Een essentieel uitgangspunt van de Wro betreft het onderscheid tussen beleid en normstelling.
Auteur(s)H.J. de Vries , A.G.A. Nijmeijer
Pagina49-57
Artikel aanvragenVia Praktizijn