Tijdschrift voor Omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum28-06-2008
Aflevering2
RubriekJurisprudentie
TitelRecente jurisprudentiŽle ontwikkelingen met betrekking tot de bescherming van speciale beschermingszones.
CiteertitelTO 2008, nr. 2, p. 67
SamenvattingDe natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998), waarin de gebiedsbeschermende bepalingen van de Vogel- en de Habitatrichtlijn zijn geÔmplementeerd, is sinds 1 oktober 2005 in werking. De aanwijzing van de speciale beschermingszones op grond van artikel 10a Nbw 1998 waarop het beschermingsregime van artikel 6 Habitatrichtlijn van toepassing is, is echter nog niet voltooid. De aanwijzingsprocedure voor de meeste Habitatrichtlijngebieden is op het moment van schrijven nog niet afgerond. De ontwerpaanwijzingsbesluiten zijn inmiddels ter inzage gelegd en belanghebbenden hebben daarover hun zienswijzen naar voren kunnen brengen.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse , B.A. Beijen
Pagina67-73
Artikel aanvragenVia Praktizijn