Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum09-07-2008
Aflevering7
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 28-05-2008, 200706243/1 (met noot)
SamenvattingOmdat het bestemmingsplan het bouwen van een woning op het perceel niet zonder meer toestaat, maar slechts indien sprake is van een bedrijfswoning, brengt artikel 4:2, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht mee dat het op de weg van appellant lag gegevens en bescheiden te verschaffen waaruit het college kon blijken dat de woning in overeenstemming met het bestemmingsplan zal worden opgericht ten behoeve van de uitoefening van een reŽel (semi)agrarisch bedrijf.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lelystad (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
Pagina643-644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2634