Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum30-06-2008
Aflevering6
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelHet wetsvoorstel Wet dieren
CiteertitelAgr.r 2008, p. 240
Samenvatting'Dieren. Mensen houden ze. Mensen houden van ze'. Met deze woorden begint de Memorie van Toelichting, die hoort bij het recent aan de Tweede Kamer aangeboden wetsvoorstel voor een 'Wet dieren'. Deze bijdrage beoogt inzicht te geven in achtereenvolgens het doel van het wetsvoorstel (paragraaf 2), de concrete inhoud van het wetsvoorstel alsmede de meest in het oog springende verschillen met de huidige wetgeving (paragraaf 3). De bijdrage wordt afgesloten met een eindconclusie, waarbij ook wordt ingegaan op de gevolgen van het wetsvoorstel voor de veehouderij (paragraaf 4).
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina240-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn