Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum19-07-2008
Aflevering7299
TitelHet Bro belicht
CiteertitelGst. 2008, 77
SamenvattingOp 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Op die datum zijn ook het Besluit ruimtelijke ordening, de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit van kracht geworden. Zowel aande Wro als aan het Bro en de Invoeringswet hebben wij in dit blad, uitgebreid aandacht besteed.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam
Pagina374-381
Artikel aanvragenVia Praktizijn