Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum23-08-2008
Aflevering7/8
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelAfgeleide rassen anno 2008
CiteertitelAgr.r 2008, p. 311
SamenvattingDe komst van een nieuw UPOV-Verdrag in 1991 zorgde voor een groot aantal veranderingen in het kwekersrechtelijke landschap. Wat in vergelijking met andere deelgebieden van de intellectuele eigendom detoneerde, werd gerooid (bijv. de reciprociteittsregels uit art. 3 leden 2 en 3 UPOV 1991), wat op een aantal plaatsen te ver was doorgeschoten werd teruggesnoeid (zoals de regeling van het farmer's privilege, art. 5 lid 1 UPOV 1978 en art. 15 lid 2 UPOV 1991), en wat nog node werd gemist werd aangeplant (bijv. de period of grace in art. 6 lid 1 onder i UPOV 1991, en de uitbreiding van de uitputtingsregeling tot ander dan teeltmateriaal, art. 16 lid 2 UPOV 1991).
Auteur(s)P.A.C.E. van der Kooij
Pagina311-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn