Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum23-08-2008
Aflevering7/8
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200708006/1 (met noot)
CiteertitelAgr.r 2008, p. 357
SamenvattingRevisievergunning. Wet Milieubeheer. Besluit milieueffectenrapportage 1994 (Besluit mer). Overlegging Milieueffectrapport.

(Zuiderzee BV / Flevoland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Flevoland (hierna: het college) de door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zuiderzee B.V. (hierna: Zuiderzee B.V.) ingediende aanvraag om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij aan het Noordermeerpad 1 te Creil, buiten behandeling gelaten.
AnnotatorP.P.A. Bodden
Pagina357-360
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7599