Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum08-09-2008
Aflevering9
RubriekArtikelen
TitelDe lus als ontknoping van het proces
CiteertitelTBR 2008/153, p. 786-798
SamenvattingIn dit artikel wordt eerst beschreven wat wordt verstaan onder een bestuurlijke lus. Daarna wordt bekeken hoe de bestuurlijke lus wordt vorm gegeven in het voorstel voor de Wet bestuurlijke lus Awb. Hierna zal nader worden ingegaan op een aantal vragen die bij de interpretatie van het wetsvoorstel rijzen. De gevreesde nadelen van een wettelijke regeling van de bestuurlijke lus worden ge´nventariseerd en wordt beoordeeld in hoeverre de vrees gerechtvaardigd is. Tot slot wordt op basis daarvan geconcludeerd dat het initiatief-wetsvoorstel zo in elkaar zit, dat de bestuursrechter de mogelijkheid krijgt om de mogelijkheden van de bestuurlijke lus ter verbetering van de geschilbeslechting goed te benutten.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina786-798
Artikel aanvragenVia Praktizijn