Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum08-09-2008
Aflevering9
RubriekArtikelen
TitelDe bouwvergunningprocedure en de nieuwe Wro: procedurele spaghetti pur sang!
CiteertitelTBR 2008/154, p. 799-805
SamenvattingOp 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Ook de Woningwet moest hieraan worden aangepast. Wijzigingen zijn in het bijzonder terug te vinden in het planologische toetsingskader voor aanvragen om bouwvergunning zoals opgenomen in artikel 44, eerste lid, onderdelen c, f en g, de planologische aanhoudingsregeling in artikel 50 en de bouwvergunningprocedure in artikel 46 en 49 van de Woningwet. Vooral over de bouwvergunningprocedure zijn bij de VROM helpdesks voor de nieuwe Wro en bouwregelgeving de nodige vragen gesteld. In deze bijdrage gaan wij in op de daarbij naar voren gebrachte problematiek. Verder wordt aandacht besteed aan de in voorbereiding zijnde wetgeving ter reparatie van onjuistheden. De rol van een projectbesluit bij de beoordeling van een aanvraag om bouwvergunning wordt eveneens besproken.
Auteur(s)E.C. Matiasen , B. Rademaker
Pagina799-805
Artikel aanvragenVia Praktizijn