Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum02-09-2008
Aflevering7
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 19-06-2008, C-219/07 (met noot)
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 67
SamenvattingBelgische dierenwelzijnswetgeving, inhoudende een absoluut verbod om zoogdieren van soorten die niet zijn opgenomen in een zogenaamde 'positieve' lijst, is niet in strijd met het EG-recht. Dit onder voorwaarde dat de bescherming van dierenwelzijn niet even doeltreffend kan worden gewaarborgd door maatregelen die het intracommunautaire handelsverkeer minder beperken.

(1. Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, 2. Andibel VZW / Belgische Staat)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 19 juni 2008. # Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW en Andibel VZW tegen Belgische Staat. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Raad van State - Belgie. # Artikel 30 EG - Verordening (EG) nr. 338/97 - Bescherming van in het wild levende dier en plantensoorten - Verbod op houden van zoogdieren van bepaalde in bedoelde verordening genoemde soorten of van niet onder die verordening vallende soorten - Houden in andere lidstaten toegestaan. # Zaak C-219/07.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina441-447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2008:353