Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum02-09-2008
Aflevering7
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200703340/1 (met noot)
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 69
Samenvatting(Derde) uitspraak inzake een Wvo-vergunning voor de stortplaats in de Coupépolder te Alphen a/d Rijn. De vergunning bevat een voorschrift om uiterlijk acht maanden na het van kracht worden van de vergunning een saneringsplan in te dienen dat erop gericht moet zijn om binnen drie jaar na het van kracht worden van de vergunning het insijpelen van hemelwater in de vuilstort te saneren op basis van de beste beschikbare techtnieken, waaronder het aanbrengen van een waterdichte bovenafdichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 2007 hebben dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: dijkgraaf en hoogheemraden) aan de gemeente Alphen aan den Rijn een vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) verleend voor de duur van vier jaar voor het indirect lozen van afvalwater (drainagewater), afkomstig van de voormalige stortplaats in de Coupépolder te Alphen aan den Rijn, op de Oude Rijn. Dit besluit is op 5 april 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorF. Warendorf
Pagina452-456
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5770