Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum10-10-2008
Aflevering8
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 25-07-2008, C-237/07 (met noot)
CiteertitelM en R 2008/8, nr. 75
SamenvattingArtikel 7, lid 3, van richtlijn 95/62/EG inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit, moet aldus worden uitgelegd dat bij een dreigende overschrijding van de grenswaarden of alarmdrempels, particulieren die rechtstreeks worden getroffen, moeten kunnen bewerkstelligen dat de bevoegde nationale autoriteiten een actieplan opstellen, ook wanneer zij, krachtens nationaal recht, beschikken over andere mogelijkheden om deze autoriteiten maatregelen te doen uitvaardigen ter bestrijding van luchtverontreiniging.

(Dieter Janecek / Freistaat Bayern).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 25 juli 2008. # Dieter Janecek tegen Freistaat Bayern. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bundesverwaltungsgericht - Duitsland. # Richtlijn 96/62/EG - Beoordeling en beheer van luchtkwaliteit - Vaststelling van grenswaarden - Recht op opstelling van actieplan, toegekend aan derde wiens gezondheidstoestand wordt aangetast. # Zaak C-237/07.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina511-515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2008:447