SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftSMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum24-10-2008
Aflevering10
RubriekJurisprudentie
TitelRechtspraakoverzicht internationaal en Europees socialezekerheidsrecht
CiteertitelSMA 2008, p. 405
SamenvattingDeze kroniek van de jurisprudentie internationaal en Europees socialezekerheidsrecht bestrijkt de periode van 1 november 2007 tot en met 1 september 2008. Wij sluiten het jaar vroeger af, zodat we deze zevende aflevering nog kunnen aanbieden voor een van de laatste nummers van SMA. Om ervoor te zorgen dat de kroniek niet tot onverantwoorde proporties uitdijt, moest er niettemin flink worden geselecteerd: de te verwerken stroom jurisprudentie was opnieuw rijk en breed. Net zoals vorige keer vangen we aan met een bespreking van wooneisen vanuit Europeesrechtelijk perspectief ( 1), een thema dat binnen de sociale zekerheid maar niet wil doodbloeden. Wij beschrijven het slot van de procedures waarover al in de vorige kroniek is gerapporteerd (Wajong voor grensarbeiders en ruzie tussen de Belgen over de Vlaamse zorgverzekering) en gaan in op een andere kwestie des levens: is er recht op bijstand voor verslaafden die afkicken in een andere lidstaat? 2 staat geheel in het teken van gelijkebehandelingsjurisprudentie: aan de orde komen onder meer het AOW-gat voor Surinamers en het nabestaandenpensioen voor Duitse homo's. 3 staat in het teken van uitspraken die door verschillende rechters zijn gewezen over andere fundamentele kwesties die verband houden met de doorwerking van internationale mensenrechten, [...]. In 4 bespreken we een enkel arrest van het Hof van Justitie EG (HvJ EG) inzake gezinsbijslagen.
Auteur(s)M. van Everdingen , G.J. Vonk , M. Ydema-Gutjahr
Pagina405-414
Artikel aanvragenVia Praktizijn