Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum21-11-2008
Aflevering11
RubriekKort & bondig
TitelHet nieuwe pachtrecht is voor de dommen geschreven
CiteertitelAgr.r 2008, p. 451
SamenvattingNa en jarenlange voorbereiding werd het Burgerlijk Wetboek met ingang van 1 september voorzien van de aan de pachtovereenkomst gewijde titel. Wanneer men de titel van voren naar achteren doorleest, zou de indruk kunnen postvatten dat Nederland nog altijd een wettelijke regeling van pacht kent die pachters in hoge mate beschermt. Voor het verkrijgen van een juiste indruk is het dan ook maar beter om titel 7.5 van achteren naar voren door te nemen. Men stuit in dat geval immers al snel op de in art. 7:397 BW geregelde 'geliberaliseerde pacht'. Met deze pachtvorm wordt de overige inhoud van de titel sterk gerelativeerd.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina451-451
Artikel aanvragenVia Praktizijn