Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum24-11-2008
Aflevering9
RubriekOpinie
TitelHet verschil tussen een milieuorganisatie en een procedeerclub
CiteertitelM en R 2008/9, nr.
SamenvattingProcederen op grond van een zeer ruim geformuleerde milieudoelstelling, zonder daarbij verder feitelijke werkzaamheden te verrichten, is onmogelijk geworden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaarde onlangs de Stichting Openbare Ruimte niet-ontvankelijk in een procedure tegen de verlening van een Nb-wet vergunning voor de uitbreiding van een veestapel. De stichting had een zeer ruime doelstelling omvattende een gezond en duurzaam milieu, een goede ruimtelijke ordening, zowel voor mensen als dieren en planten, passende biotopen voor flora en fauna en een beter welzijn voor landbouwdieren en proefdieren. De feitelijke werkzaamheden van de stichting stonden geheel in het teken van het voeren van bestuursrechtelijke procedures (ABRvS 1 oktober 2008, nr. 200801150/1).
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina543-543
Artikel aanvragenVia Praktizijn