Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum24-11-2008
Aflevering9
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 03-06-2008, C-308/06 (met noot)
CiteertitelM en R 2008/9, nr. 86
SamenvattingDe geldigheid van richtlijn 2005/35/EG inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken, kan niet worden getoetst aan het Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Marpol) en evenmin aan het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Zeerechtverdrag).

(International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) e.a. / Secretary of State for Transport).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 3 juni 2008. # The Queen, op verzoek van International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) en anderen tegen Secretary of State for Transport. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Verenigd Koninkrijk. # Zeevervoer - Verontreiniging vanaf schepen - Richtlijn 2005/35/EG - Geldigheid - Verdrag van Montego Bay - Marpol 73/78 - Rechtsgevolgen - Inroepbaarheid - Ernstige nalatigheid - Rechtszekerheidsbeginsel. # Zaak C-308/06.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina584-589
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2008:312