Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Datum15-10-2004
Aflevering8
TitelBaby Kelly en het relativiteitsvereiste
CiteertitelNTBR 2004/68
SamenvattingSinds 1928 is hier te lande aanvaard dat voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad moet zijn voldaan aan het zogenaamde relativiteitsvereiste. Intussen is dit vereiste neergelegd in art. 6:162 lid 1 en in art. 6:163 BW. Art. 6:162 lid 1 BW stelt uitdrukkelijk de eis dat de relevante daad jegens de benadeelde onrechtmatig is. Art. 6:163 BW voegt daaraan toe dat geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade, zoals de benadeelde die heeft geleden.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Artikel aanvragenVia Praktizijn