Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum16-12-2008
Aflevering12
RubriekVrij verkeer van goederen en diensten
TitelDe premiepensioeninstelling: van, maar ook op vele markten thuis?
CiteertitelNTER 2008, p. 347
SamenvattingNederland zal binnenkort een nieuwe financiŽle instelling kennen; de premiepensioeninstelling. Deze PPI is gedeeltelijk gebaseerd op de pensioenrichtlijn uit 2003. De PPI zal grensoverschrijdend pensioenregelingen kunnen gaan uitvoeren en daarmee de concurrentie aangaan met andere buitenlandse pensioenuitvoerders. Met dit artikel wordt enig inzicht gegeven in enkele elementen van (de communautaire dimensie van) het financiŽle pensioenrecht, de plaats die dit rechtsgebied inneemt in de Wet Financieel Toezicht en hoe bepaalde aspecten zich verhouden tot het 'normale' EU-recht.

Richtlijn nr. 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (Pb. EG L 235).
Auteur(s)H. van Meerten
Pagina347-355
Artikel aanvragenVia Praktizijn