Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum18-12-2008
Aflevering10
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200707032/1 en 200707036/1 (met noot)
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 101
SamenvattingDe Keur legt de grenzen van het beschermde gebied vast, waarbinnen het daaraan ten grondslag liggende anti-verdrogingsbeleid, gericht op behoud en/of herstel van grondwaterbestanden en kwelsituaties, van toepassing is.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2005 heeft het algemeen bestuur van het waterschap De Dommel de Keur oppervlaktewateren Waterschap De Dommel 2005 (hierna: de keur) en de daarbij horende keurkaarten vastgesteld en de Keur oppervlaktewateren 1998 Waterschap De Dommel ingetrokken. Bij besluit van 6 juli 2005 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel de Beleidsregels 'Gebiedsgericht vergunningen- en ontheffingenbeleid Waterschap de Dommel 2005' (hierna: de beleidsregels) vastgesteld.
Annotator Groothuijse
Pagina673-677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7375