Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum18-12-2008
Aflevering10
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-09-2008, 200705999/1 (met noot)
CiteertitelM en R 2008/10, nr. 103
SamenvattingAls uitgangspunt heeft te gelden dat de ligging van de geluidszone op de bestemmingsplankaart zoveel mogelijk overeenkomt met de ligging op de zoneringskaart bij het aanwijzingsbesluit van de minister van V&W.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2007, kenmerk 5.4/2007000901, heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Hoogeveen (hierna: de raad) bij besluit van 11 januari 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Stuifzand 2005".
Annotator Nijmeijer
Pagina679-682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF1000