Jurisprudentie Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht
Datum04-11-2004
Aflevering14
TitelRaad van State, 28-07-2004, 200300531/1 (met noot)
CiteertitelJB, 2004/338
SamenvattingRichtlijnconforme interpretatie

1. De stichting Stichting Greenpeace Nederland te Amsterdam, en anderen,
2. de stichting Stichting ter Voorkomig Misbruik Genetische Manipulatie te Rotterdam, appellanten, en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2002, kenmerk DGM/SAS nr. BGGO 01/11, heeft verweerder aan de Co÷peratieve Verkoop- en Productie Vereniging van aardappelmeel en derivaten ?AVEBE? b.a. (hierna te noemen: vergunninghoudster) te Veendam een vergunning verleend krachtens artikel 23 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna te noemen: het Besluit GGO) voor proeven in het veld met genetisch gemodificeerde aardappelplanten, waarin het kzg-gen is gebracht, op percelen zoals genoemd in de aanvraag in de gemeente Aa en Hunze, Bellingwedde, Borger-Odoorn, Eemsmond, Emmen, Pekela en Veendam. Het besluit is op 17 december 2002 ter inzage gelegd.
Annotator van Angeren , Hennekens , Oosting , M.G.W.M. Peeters
Pagina1482-1488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5731