Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum23-01-2009
Aflevering1
RubriekVerwachting
TitelDe overheid als belanghebbende in strafzaken?!
CiteertitelNTB 2009, 3
SamenvattingIn een strafprocedure staat de vraag centraal of datgene wat de verdachte in de tenlastelegging wordt verweten strafbaar is en of kan worden bewezen verklaard dat hij zich daaraan schuldig heeft gemaakt. Het geding speelt zich af tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte. Wanneer er sprake is van een benadeelde partij, dan kan deze zich in het strafproces voegen (art. 51a Sv). In het geval de overheid door strafbaar handelen schade heeft geleden, staat ook de overheid vrij van deze mogelijkheid gebruik te maken. In dat geval heeft de overheid er belang bij dat de strafbaarheid van het handelen van de betrokken verdachte wordt vastgesteld. Is dat eenmaal gebeurd, dan kan de rechter een vordering tot schadevergoeding toewijzen.
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn