Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum28-02-2009
Aflevering2
RubriekVakpublicaties
TitelKroniek agrarisch milieurecht 2008
CiteertitelAgr.r 2009, p. 55
SamenvattingIn dit artikel geef ik een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar in het agrarisch milieurecht. Het artikel is gebaseerd op de voordracht die ik op 16 januari te Lunteren tijdens de Actualiteitendag Agrarisch Recht gehouden heb. Ik zal hierna eerst stilstaan bij de belangrijkste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, te weten de inwerkingtreding van een wijziging van de Wet milieubeheer en het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Vervolgens zal ik de relevante jurisprudentie behandelen. Een groot deel van de uitspraken van de milieukamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreft het agrarisch milieurecht. De belangrijkste zal ik de revue laten passeren.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina55-60
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn