Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum28-02-2009
Aflevering2
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2009, p. 61
SamenvattingAlgemeen: Inschrijving Handelsregisterwet;

Pacht: Inbreng pachtrechten;

Ruimtelijke Ordening: Programma 'Ruimte voor de Rivier' - Wet Ruimtelijke ordening - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

Beheer landelijk gebied: Wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 - Natura 2000 - Natuurschoonwet 1928;

Structuurbeleid: LNV-subsidies: sneeuwdrukschade boomkwekerijen;

Dieren: Dierziekten - Ritueel slachten - Transport - Wetsvoorstel tot wijziging van de Gezondheidswet en welzijnswet voor dieren (GWWD) - Knippen hoektanden varkens - Diversen;

Producten: Biologische producten - Dierlijke bijproducten;

Milieurecht: Kunstmestvervangers - Wet luchtkwaliteitseisen (titel 5.2 Wet milieubeheer) - Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) - Milieueffectrapportage (m.e.r.) - Afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer - Diversen;

Rechtspersonen: Wetsvoorstel personenvennootschappen (Invoeringswet titel 7.13 BW);

Fiscaal recht: Afschrijving milieubedrijfsmiddelen - Landbouwvrijstelling;

Europees agrarisch recht: Landbouwraad.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina61-64
Artikel aanvragenVia Praktizijn