Journaal bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJournaal bestuursrecht
Datum11-03-2009
Aflevering5
RubriekRedactionele bijdrage
TitelFinale geschilbeslechting; artikel 8:72, leden 3 en 4 Awb
CiteertitelJBa 2009/51
SamenvattingFinale rechtsbescherming is al enige tijd een hot item in het bestuursprocesrecht. Het feit dat een bestuursorgaan, na de vernietiging door de bestuursrechter van het door hem in bezwaar of administratief beroep genomen besluit, een hernieuwde beslissing op dit bezwaar of administratief beroep dient te nemen, is mede gelet op de lengte van de procedure en de rechtsonzekerheid die dit met zich meebrengt een doorn in het oog van velen. In bepaalde gevallen biedt de Algemene wet bestuursrecht (hierna; 'de Awb') de bestuursrechter echter wl de mogelijkheid om te komen tot een definitieve beslechting van het geschil. Art. 8:72 Awb biedt de bestuursrechter namelijk een aantal mogelijkheden tot het regelen van de gevolgen van de vernietiging van een beslissing op bezwaar. In dit artikel komen twee van deze mogelijkheden aan bod, namelijk het 'in stand laten van de rechtsgevolgen' en het 'zelf in de zaak voorzien'. Na een algemene beschouwing over deze bevoegdheden zal een tweetal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') behandelde worden, waarin de Afdeling de bevoegdheid tot het 'zelf in de zaak voorzien' lijkt op te rekken. Tot slot komt ook de vierde tranche van de Awb, waarin een verplichting tot het 'zelf in de zaak voorzien' is opgenomen, aan de orde.
Auteur(s)L.J. Gerritsen
Pagina66-69
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn