Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum16-03-2009
Aflevering3
RubriekPolitie
TitelPolitie
CiteertitelDD 2009, 19
SamenvattingReële groei van de begroting van de Nederlandse politie zal de komende jaren niet aan de orde kunnen zijn. De macro economische ontwikkelingen in het afgelopen jaar versterken dat. Alle inspanningen zullen er op gericht moeten zijn nog doelmatiger en doeltreffender met de bestaande middelen om te gaan. Dat schrijft de minister in een brief over de financiële positie van de korpsen (Politie, Kamerstukken II, 29628, nr. 115). Begin 2009 zijn vijf korpsen onder preventief toezicht gesteld.
Auteur(s)T. Blom
Pagina242-249
Artikel aanvragenVia Praktizijn