Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum21-03-2009
Aflevering3
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2009, p. 109
SamenvattingRuimtelijke Ordening: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Waterschappen;

Landinrichting: Ruilverkaveling;

Structuurbeleid: LNV-subsidies - Toekomst intensieve veehouderij;

Marktordening: Health Check;

Dieren: Transport - Dierziekten - Dierenwelzijn;

Producten: Diervoeders;

Milieurecht: Luchtkwaliteit - Programma Luchtwassers - Mest - Ammoniak;

Europees agrarisch recht: Landbouw- en Visserijraad;

Diversen: Wet op de bedrijfsorganisatie - Tuchtrecht.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina109-111
Artikel aanvragenVia Praktizijn