Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum15-11-2004
Aflevering11
TitelEuropese bemoeienis met internationaal privaatrecht: ook ten aanzien van internationale familieverhoudingen die 'externe' aspecten vertonen?
CiteertitelNTER, 2004, p. 302
SamenvattingDe EU heeft het vakgebied van het internationaal privaatrecht, daarin begrepen het internationaal familierecht, binnengehaald als een instrument ter bevordering van het vrij verkeer van EU-werknemers. De vraag rijst in hoeverre de EU zich naar de toekomst ook meer en meer zal bemoeien met internationaal familierecht in verhoudingen die 'externe' aspecten vertonen, en in hoeverre daarbij gelijkwaardige tendensen tot liberalisering zullen spelen als in intracommunautaire context. In deze bijdrage wordt een aanzet gegeven tot een prospectieve analyse, vanuit het besef dat de afhandeling van kwesties van internationaal familierecht relevant is voor de beoordeling van iemands publiekrechtelijke aanspraken.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
Pagina302-310
Artikel aanvragenVia Praktizijn