TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

UitgeverNederlandse Vereniging voor Rechtspraak
TijdschriftTREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum29-04-2009
Aflevering4
RubriekScherzo
TitelForum privilegiatum
CiteertitelTrema, nr. 4, 2009, p. 147
SamenvattingHerinnert u zich de declinatoire, dilectoire, disqualificatoire en peremptoire excepties nog? Reeds volgens art. 88 Instructie van het Hof van Holland van 1531 kon gedaagde volstaan met ze allemaal vr het principale verweer voor te dragen. Wel moesten de rechters ze dan volgens Philips Wielant in zijn Practijke Civile uit 1613 exact in die volgorde behandelen. Dilatoire strekten immers tot uitstel van behandeling door de rechter op grond dat bijvoorbeeld elders nog een voor de afdoening van de zaak relevante beslissing moest vallen (u hebt u nog niet bij de door mij van borgtocht voorziene debiteur vervoegd), disqualificatoire betwistten dat men partij was of in geschil (ik ben geen curator meer, er is al een vaststellingsovereenkomst) en ook peremptoire wilden het eigenlijke geschilpunt onbesproken laten (eisers vordering in verjaard).
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina147-148
Artikel aanvragenVia Praktizijn