Tijdschrift voor Omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum29-04-2009
Aflevering1
RubriekJurisprudentie
TitelJurisprudentie aansprakelijkheden bodemverontreiniging 2005-2008
CiteertitelTO 2009, nr. 1, p. 23
SamenvattingMet tussenpozen van enkele jaren verschenen in diverse tijdschriften jurisprudentieoverzichten over het kostenverhaal op basis van de Wet bodembescherming (Wbb). Deze overzichten bespraken doorgaans de civielrechtelijke verhaalsinstrumenten van overheden en de buitencontractuele vorderingen op grond van onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking. De civielrechtelijke jurisprudentie van de afgelopen jaren inzake aansprakelijkheden voor bodemverontreiniging toont minder procedures over dat buitencontractuele verhaalsinstrumentarium, terwijl vorderingen op basis van contractuele aansprakelijkheden en de aansprakelijkheid voor het in het verkeer brengen van verontreinigde grond nog steeds geregeld voorkomen. Bovendien leiden zij vaker tot interessante jurisprudentie, en met name tot arresten bij de Hoge Raad.
Auteur(s)J.J. Hoekstra , G.A. van der Veen
Pagina23-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn