Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum29-04-2009
Aflevering4
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2009, p. 135
SamenvattingPacht: Toeslagrechten - Samenvatting pachtuitspraken;

Zakelijke rechten: Wet voorkeursrecht gemeenten;

Ruimtelijke Ordening: Onteigening - Rechtspraak onteigening - Rechtspraak agrarische bedrijfswoning; gebruik in strijd met bestemmingsplan;

Beheer landelijk gebied: Rechtspraak vergunning art. 19d Natuurbeschermingswet 1998;

Dieren: Wetsvoorstel tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) - Dierziekten - Verrijkte kooien - Paarden - Schapen en geiten;

Producten: Diervoeders;

Milieurecht: Luchtkwaliteit - Ammoniak - Literatuur Memo mestregels - Rechtspraak vergunningverlening Wet milieubeheer/omgevingstoets Wet Ammoniak en veehouderij - Rechtspraak revisievergunning art. 8.4 Wet Milieubeheer/stank;

Fiscaal recht: Landbouwvrijstelling - Afschrijving milieu-investeringen - Paarden en omzetbelasting;

Diversen: Aanpassing LNV-wetgeving - Begrotingsstaten LNV - Rechtspraak: onrechtmatige overheidsdaad.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina135-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn