Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum22-05-2009
Aflevering20
RubriekReacties
TitelAan de slag met concretiserende besluiten van algemene strekking
CiteertitelNJB 2009, 968
SamenvattingIn een historisch getint essay stelt Ruud Kooper de rechtsfiguur van het concretiserende besluit van algemene strekking ten principale ter discussie. Zijn betoog komt erop neer dat concretiserende besluiten van algemene strekking als afzonderlijke categorie overbodig zijn. Hij stelt in plaats daarvan voor om de rechtsfiguur van de zaaksgerichte beschikking ruimhartiger toepassing te geven.
Auteur(s)F. van Ommeren
Pagina1283-1284
Artikel aanvragenVia Praktizijn