Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum30-05-2009
Aflevering5
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2009, p. 217
SamenvattingAlgemeen:
Kredietcrisis en de landbouw.

Structuurbeleid:
Landbouwtelling en gecombineerde opgave;
Regeling LNV-subsidies en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2009.

Marktordening:
Health Check.

Dieren:
Verrijkte kooi;
Veterinairrechtelijke regelingen.

Producten:
Voedsel- en Waren Autoriteit/voedselveiligheid;
Diervoeders.

Milieurecht:
Mest;
Wetsvoorstel Luchtkwaliteit (titel 5.2 Wet milieubeheer);
Rechtspraak: revisievergunning 8.4 Wet milieubeheer/Wet ammoniak en veehouderij/interne saldering.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina217-218
Artikel aanvragenVia Praktizijn