Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum12-06-2009
Aflevering5
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 12-11-2008, 200801284/1 (met noot)
CiteertitelM en R 2009/5, nr. 45
SamenvattingNu niet in geschil is dat de brandtrap minder dan vijf meter van de waterloop is gelegen heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat sprake is van een overtreding van art. 9, eerste lid, aanhef en onder e, ten tweede van de Keur, zodat het dagelijks bestuur ter zake handhavend kon optreden. Dat in het bestemmingsplan een andere afstand wordt genoemd en appellant een bouwvergunning voor de brandtrap is verleend kan daaraan niet afdoen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2006 heeft het dagelijks bestuur van het Waterschap Aa en Maas (hierna: het dagelijks bestuur) [appellant sub 2] onder oplegging van een dwangsom gelast om vr 15 oktober 2006 de brandtrap te verwijderen die aanwezig is binnen vijf meter van de insteek van een leggerwaterloop gelegen achter het perceel kadastraal bekend gemeente [], sectie [], nummers [] en [].
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina316-320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4046