Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum22-06-2009
Aflevering6
RubriekPolitie
TitelParlement en wetgeving
CiteertitelDD 2009, 47
SamenvattingDe verdachte krijgt het recht om voorafgaande aan het eerste politieverhoor met zijn raadsman te overleggen. Dat is de voornaamste conclusie die de Minister van Justitie trekt uit twee arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake Salduz (nr. 36391/02) en Panovits (nr. 4268/04) (Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009, Kamerstukken II, 31700 VI, nr. 117).
Auteur(s)T. Blom
Pagina634-635
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:CE:ECHR:2008:1127JUD003639102