Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum25-07-2009
Aflevering7320
TitelRaad van State, 20-08-2008, 200708864/1 (met noot)
CiteertitelGst. 2009, 72
SamenvattingGrootschalige publieksevenementen. Gebruik van de weg, opstelling podia, ontheffing verbod geluidhinder. Veiligheid als weigeringsgrond. (Nijmegen)
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 31 mei 2005 heeft de burgemeester van Nijmegen (hierna: de burgemeester), voor zover thans van belang, de stichting Stichting SAM (hierna: SAM) en café Malle Babbe vergunningen verleend voor het exploiteren van een terras(uitbreiding), tevens vermaakcentrum en voor de bouw van podia binnen deze terrassen en ontheffingen verleend voor het doen ten gehore brengen al dan niet middels geluidsversterking van muziek, zang en gesproken tekst in het vermaakcentrum aan de Augustijnenstraat, onderscheidenlijk de Molenstraat, te Nijmegen tijdens de van zaterdag 16 tot en met vrijdag 22 juli 2005 te houden 36e Vierdaagsefeesten 2005.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina326-330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BE8824