Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum07-08-2009
Aflevering27
TitelNaschrift
CiteertitelNJB 2009, 1332
SamenvattingIn mijn proefschrift heb ik de leer van de machtenscheiding op de helling gezet en nu moet de scheiding tussen descriptive en normatieve ethiek eraan geloven. Het wordt een geroutineerd rechtswetenschapper als Kaptein klaarblijkelijk teveel. Maar een ander, monistisch perspectief kan het denken over recht wel degelijk een stap voorwaarts helpen. Juristen als Kaptein (en Hart) staan een dualistische manier van denken voor. Zij zien de gedachten van de mens, en dus ook normatieve ethiek los, los van de biologische mens. Recht is rationeel, bijen handelen onbewust - volgens een vast patroon.
Auteur(s)H. Gommer
Pagina1736-1737
Artikel aanvragenVia Praktizijn