Arbeidsrechtelijke Annotaties

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftArbeidsrechtelijke Annotaties
Datum05-09-2009
Aflevering2
RubriekArtikelen
TitelAlle wegen leiden naar Rome (I), alle wegen vertrekken vanuit Rome (I)!?; mogelijkheden tot opheldering van ipr-onduidelijkheden bij internationale detachering
CiteertitelArA 2009/2, p. 3
SamenvattingDe uitspraken Viking, Laval, Rüffert en C./Luxemburg van het Hof van Justitie hebben al vele pennen in beweging gezet. De zaken zijn inmiddels bekend bij een ruim publiek. In de commentaren bij deze uitspraken werd de rechtspraak van het Hof vanuit uiteenlopende gezichtspunten belicht. Een vakgebied dat er tot nog toe echter bekaaid van af is gekomen, is het vakgebied van internationaal privaatrecht (hierna 'ipr'). In de conclusies bij de zaken Rüffert en C./Luxemburg worden regels van toepasselijk recht en voorrangsregels zoals vervat in artikel 6 en 7 van het EVO-Verdrag wel even aangeraakt, maar verder dan dat gaat het niet. In de omvangrijke literatuur die reeds verscheen naar aanleiding van de uitspraken van het Hof gekregen.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
Pagina3-21
LinkVolledige tekst artikel (universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn