StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftStAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum15-11-2004
Aflevering4
TitelRaad van State, 14-07-2004, 200308022/1 (met noot)
CiteertitelStAB 2004, 4
SamenvattingAanlegvergunning. Toetsingscriterium mede opgenomen in de beschrijving in hoofdlijnen van het bestemmingsplan. Criterium 'dat het blijvend omzetten van graslanden voor bollencultures een incidenteel karakter moet hebben, zodanig dat geen grote aaneengesloten bollenvelden ontstaan' is in strijd met de vereiste rechtszekerheid en mist derhalve verbindende kracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 april 2001 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd om aan [wederpartij A] en [wederpartij B] aanlegvergunningen te verlenen voor het egaliseren alsmede het uitvoeren van grondbewerkingen onder huidig maaiveld, het ophogen van gronden en het scheuren of frezen van graslanden ten behoeve van het permanent omzetten van gronden voor bollenteelt op het perceel kadastraal bekend sectie [], nr. [], plaatselijk bekend [locatie 1] te [plaats], respectievelijk voor het scheuren of frezen van grasland, het egaliseren, uitvoeren van grondbewerkingen, alsmede afgraven, bodemverlagen en ophogen van gronden ten behoeve van het permanent omzetten van gronden voor bollenteelt, op het perceel sectie [], nrs [], plaatselijk bekend [locatie 2] te [plaats].
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina62-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ1315